Löplabbets arbete kring COVID-19

Ni, våra kunder, är tillsammans med våra medarbetare det viktigaste för oss och vi är måna om er hälsa. På Löplabbet tar vi vårt ansvar för att minimera risken för smittspridning av coronaviruset i samhället och hoppas ni gör detsamma. Vi följer noga händelseutvecklingen kring Covid-19 och de rekommendationer som kommer från WHO, regeringen och de svenska myndigheterna för att minimera smittspridning. Vi vidtar nödvändiga åtgärder och uppdaterar framtagna riktlinjer kontinuerligt utefter hur situationen utvecklas. 

Minska risken för smittspridning i butik

Vi har vidtagit en rad olika försiktighetsåtgärder för att förebygga smittspridning i butik.

  • I våra butiker har vi förstärkt rutinerna för god handhygien och infört utökade rutiner för städning. Alla medarbetare som inte känner sig helt friska, stannar hemma.
  • Våra butiker är öppna som vanligt, men vissa butiker har ändrade öppettider. På våra butikssidor hittar du uppdaterad information om alla våra butikers öppettider.
  • Vi påminner om att hålla avstånd och ser till att vi inte är för många i butiken samtidigt.
  • Våra provhytter hålls öppet i den utsträckning vi kan garantera din säkerhet.

Vad kan du göra?

  • Vi förhåller oss tillsammans till myndigheternas riktlinjer gällande hygien och stannar hemma vid sjukdom.
  • Du som kund är alltid välkommen till oss, antingen online eller till butik beroende på vad som känns bäst för dig.
  • Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.