Miljöansvar

Löplabbet ska arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling genom att:

  • Väga in miljö- och naturvårdshänsyn i alla våra beslut
  • Verka för en miljömedvetenhet bland alla anställda
  • Leva upp till alla krav i lagar och förordningar
  • Ta med miljöaspekten i alla upphandlingar

Kvalitet och kemikalier

Löplabbet ansvarar för att företagets produkter är av bra kvalitet och att de inte innehåller ohälsosamma, miljöskadliga eller förbjudna kemikalier. EU-förordning REACH och Kemikaliegruppen på  kemikalieguide ligger till grund för Löplabbets kemikaliekrav. I våra avtal med leverantörer förbinder leverantörerna sig att följa Löplabbets kvalitets- och kemikaliekrav.

Löplabbet/Intersport är medlem i nätverket Kemikaliegruppen på RISE i Mölndal där vi får nya rön och håller oss uppdaterade inom området kemikalier i varor.

Läs om Kemikaliegruppen här ›

För att säkerställa att våra kvalitets- och kemikaliekrav efterlevs görs stickprovskontroller av produkterna med jämna mellanrum. Om det visar sig att något produkttest inte är godkänt förs en dialog med leverantören för kartläggning av var i tillverkningen kemikalierna har uppkommit eller använts. Tillsammans med leverantören kommer vi sedan överens om hur vi ska förhindra fortsatt användning.

Om för höga halter av ej godkända kemikalier påträffas i en produkt tas produkten ur butik. 

PFC – Perfluorerade kemikalier

Perfluorerade ämnen (PFC) är en rad kemiska ämnen och ingår i gruppen fluorkarboner. Fluorkarboner är vatten-, smuts och oljeavvisande och används därför i produkter som bland annat skor och textil. Ämnet är däremot svårt för miljön att bryta ner och kan vara giftigt vilket gör att Löplabbet valt att arbeta aktivt med att fasa ut PFC:s i sina produkter, som en del i arbetet med att minska användning av oönskade kemikalier. 

Tillsammans med våra leverantörer har vi länge jobbat för att minska användning av fluorkarboner och hitta alternativ som fungerar på våra material. Vi har kommit lång när det gäller våra jackor, byxor och accessoarer där vi från  2017 använder främst Rudolf BIONIC-FINISH® ECO som inte innehåller några fluorkarboner. Dessa plagg är märkta med en etikett med information om BIONIC-FINISH® ECO.