Löplabbet - ingen springer som Du.

Skoväljare för löparskor

Skoväljare

Ditt sätt att springa avgörs mycket 
av hur du sätter ner foten och skjuter 
ifrån.

Till skoväljaren!

Pronation och supination
De allra flesta av oss pronerar, d v s sätter i foten 
med utsidan av hälen, 
"rullar" diagonalt genom foten så att 
vi skjuter ifrån med mer eller mindre 
inåtvinkling av foten. 
Graden av pronation varierar i och med fotens vinkel, det finns allt från lätt pronation till överpronation. 
De som inte pronerar är antingen 
neutrallöpare eller supinerare 
(underpronerare). Vid supinering 

"rullar" foten längs utsidan under hela 
frånskjutet.

Ställ dina gamla skor på 
ett plant underlag för att se vilken typ 
av löpare du är. 
Om de lutar inåt överpronerar 
du. Om de står relativt 
rakt har du har ett ganska neutralt steg. 

Kroppsliga förutsättningar

Din kroppsvikt har också betydelse 
för hur skons stötdämpning 
fungerar. Du som är lite 
tyngre bör leta efter en sko som är 
stabil och med rak eller lätt svängd 
läst. 
Skons vikt är också en faktor. En lättare 
sko kan vara skön att springa kortare pass i, 
medan en tyngre och stabilare sko 
har bättre skadeförebyggande 
egenskaper och är lämplig att springa de längre passen i.

Fotvalv
Fotvalvets uppbyggnad styr också ditt val av sko. Har du lågt fotvalv har du 
troligen en tendens att överpronera och behöver en sko med 
pronationsstöd och en rak eller lätt 
svängd läst. 
Du som har ett medelhögt fotvalv kan 
välja bland många modeller. Undvik dock skor med 
pronationsstöd 
eftersom de begränsar fotens rörlighet. 
Höga fotvalv passar bra med 
en sko som har god stabilitet och 
svängd läst.


Undersök vilken 
form av fotvalv du har genom att fukta din
 fotsula och ställa dig på 
ett vitt papper. När du kommit underfund med din löpstil och vilken typ av fotvalv du har återstår det viktigaste innan du väljer modell: Hur känns skon på foten? Svaret på den frågan är det bara du som kan ge.

Känns inte skon skön när du provar i butiken så kommer den inte att kännas bättre när du väl börjar träna, oavsett hur många finesser skon har.