Löplabbet
Handla löparskor
Handla Löparskor
Handla Löparkläder
Handla Löparkläder
Handla tillbehör
Handla Tillbehör

Prova ut skor med LöplabbetmetodenTM

Vår analys och rekommendation grundar sig alltid på den information vi får i mötet med dig.

1

Löparen

Vi vill veta allt om dina träningsvanor, skador och målsättningar. Du berättar, vi lyssnar.

3

Kroppen

Vi undersöker kroppens rörlighet, funktion och koordination.

2

Foten

Vi fokuserar på foten och dess anatomi. Hur ser foten ut? Vilken belastning utsätts den för? Är den stark eller svag? Till vår hjälp har vi tekniska hjälpmedel.

4

Steget

Vi tittar närmare på rörligheten i fotled, knä och höft. Och bildar oss en uppfattning om din hållning och ditt behov av stabilitet.