Så agerar vi  för att klara Coronakrisen  - Ansöker om företagsrekonstruktion 

2020 04 14 har Intersportkoncernen, där vi på Löplabbet ingår, lämnat in en ansökan om företagsrekonstruktion till  Göteborgs tingsrätt. Bolaget har i grunden en sund underliggande verksamhet och frisk kärna men har, precis som många andra i branschen, drabbats hårt av den senaste tidens minskade handel i kölvattnet av Coronakrisen. Målet är att rädda verksamheten, jobb och säkra långsiktig överlevnad. Butiker och e-handel fortsätter som vanligt och du som kund kommer inte påverkas av processen.  

  Rekonstruktionen omfattar Intersport AB, I-Sport Retail AB samt Löplabbetgruppen AB.  Varumärkets franchisegivare ICC, några av de största leverantörerna och bolagets bank har i förväg uttryckt sitt stöd för processen.  

Intersportkoncernen har de senaste åren lyckats vända en historiskt nedåtgående trend och hade under 2019 och i starten av 2020 en väl fungerande och lönsam affärsverksamhet med stor potential framåt. Men effekterna av Coronakrisen har inneburit en omfattande och snabb förändring av marknadsläget med minskade besök i handeln som lett till allvarliga konsekvenser för bolagets kassaflöde. Detta gör att Intersport står inför betalningssvårigheter om bolaget inte genomför en företagsrekonstruktion.   

 

  • Det är ett tungt beslut att fatta men i den extrema situation vi just nu befinner oss i, när alla andra alternativ är utforskade, är det nödvändigt. Detta är en extraordinär åtgärd som vi nu tvingas till och jag beklagar att fordringsägare kan komma att drabbas. Vi gör det här för att rädda jobb och för att verksamheten ska överleva på lång sikt. Vi vill fortsätta kunna vara en viktig inköpare för leverantörer, arbetsgivare för medarbetare, hyresgäst för fastighetsbolag och ett inspirerande alternativ för våra kunder, säger Marcus Wibergh, vd för Intersport & Löplabbet.  

  

”Goda förutsättningar” 

Som rekonstruktörer har Nils Åberg och Linda Schenholm på Advokatfirman Carler föreslagits och arbetet kommer ledas av Marcus Wibergh, vd för Intersportkoncernen.  

  

  • I grunden har bolaget en lönsam affärsverksamhet, en stabil kundbas och ett attraktivt erbjudande. Min bedömning är att bolaget har goda förutsättningar att klara den här rekonstruktionen, säger Nils Åberg.  

  

Trots att den traditionella handeln har minskat så har den digitala affären fått ett uppsving. Och e-handel kommer att växa för hela branschen i framtiden. 
  

  • Just nu ser vi en stor potential i att i snabb takt utveckla de digitala lösningarna som ökar varje vecka. Intresset för en aktiv livsstil tycks också ha vuxit nu när många jobbar hemifrån men fortfarande vill komma ut och röra sig. Där har vi som företag en viktig roll att fylla för att ge människor bästa möjliga förutsättningar att röra på sig och fortsätta löpträna, fortsätter Marcus Wibergh. 
  • Företagsrekonstruktion är ett instrument för att undvika konkurs för företag som har betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. Under rekonstruktionen får företaget en viss tid på sig att ombilda och återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Den sker steg för steg enligt en utstakad process som anges i lagen och sker i samarbete med en rekonstruktör som godkänns av tingsrätten. Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning som företräder och ansvarar för verksamheten.  

  

Frågor från media hänvisas till: 

Marcus Wibergh, vd 

 

Är du fordringsägare och har frågor?  

Kontakta [email protected] på Intersport eller:  

 

Nils Åberg rekonstruktör, via [email protected] eller i andra hand  
+46 (0)70 545 21 25. 

 

 Linda Schenholm, rekonstruktör, via [email protected] eller i andra hand   
+46 (0)70 570 44 21  

 

För kundfrågor, kontakta kundservice: 

031 727 87 00  

[email protected]