Varukorgen

Du har inga föremål i din varukorg.

Integritetspolicy

LÖPLABBET ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Kund lämnar till LÖPLABBET.

Kundens uppgifter används för att LÖPLABBET ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden, såsom ge Kunden god service, olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick av nya kataloger/broschyrer och erbjudanden som är anpassade för Kund. 

För att uppnå detta kan Kundens uppgifter behöva samköras med andra register och lämnas till andra bolag inom LÖPLABBET koncernen och till LÖPLABBETs samarbetspartners och leverantörer, i vissa fall även utanför EES-området.

LÖPLABBET dokumenterar även den kommunikation de har med Kunden i de fall Kund gör en reklamation, detta för att tillhandahålla den service Kund förväntar sig av LÖPLABBET.

Kund har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om Kund hos LÖPLABBET, oavsett hur de samlats in.

Om en Kund vill ha sådan information, ska en undertecknad begäran lämnas till LÖPLABBET Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post.

Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.