Löplabbet - ingen springer som Du.

Team Löplabbet

MEDLEMSVILLKOR TEAM Löplabbet
Syftet med medlemskap i TEAM Löplabbet är att skapa mervärde för våra medlemmar och att samla bonus genom att göra inköp i Löplabbet butiker och på e-handeln. Medlemmar i TEAM Löplabbet erhåller förmåner i form av erbjudanden och rabatter från Löplabbet och våra samarbetspartners. TEAM Löplabbet ägs och administreras av Löplabbet AB, (org.nr. 556760-2452).

Medlemsvillkor
Medlemskap i TEAM Löplabbet kan endast erhållas av personer över 16 år. Medlemskapet är kostnadsfritt. Anmälan sker i någon av våra butiker eller via internet. Medlemskapet är kostnadsfritt, personligt och får inte överlåtas och är giltigt i samtliga Löplabbets butiker och på vår e-handel.

TEAM Löplabbet har rätt att ändra i villkoren; ändringarna kommer att publiceras via e-post en månad före villkorsändringen träder i kraft. 
Avtalstid – Medlemskapet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Vid uppsägning från TEAM Löplabbets sida tillämpas en uppsägningstid om tre månader.

Behandling av personuppgifter
Vilka uppgifter samlar vi in och lagrar
För att bli medlem hos oss måste du lämna ditt personnummer och e-postadress, mobilnummer är valfritt. Uppgifter om kontot samt inköp (kassakvittoinformation) som sker hos TEAM Löplabbet sparas och behandlas. Dessa uppgifter använder vi för att skicka information och erbjudande till dig både postalt och elektroniskt. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet och uppdatera din postala adress.

TEAM Löplabbet kommer inte att marknadsföra sig till medlemmar längre än 36 månader efter senaste aktivitet, t ex handlat, svarat på någon enkät eller något erbjudande.

Behandling av personuppgifter och köpinformation
Ändamålet med behandlingen är att samla och analysera information om köp till grund för erbjudande samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga eller när du begärt utträde, rensning eller radering. TEAM Löplabbet lämnar ut dina uppgifter till tredje part om det är ett lagkrav eller för nödvändig behandling som analys, tryck och distribution. I de fall vi lämnar över dina uppgifter har vi avtal med strikta instruktioner om hur personuppgifter får hanteras, sekretess och säkerhet.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från TEAM Löplabbet sker via E-post eller SMS och på dina villkor, då du själv samtycker till hur du vill få information. Vill du ändra dina samtycken eller korrigera de uppgifter som finns om dig gör du det genom att kontakta vår medlemsservice, teamloplabbet@loplabbet.se . Dina adressuppgifter och uppdateras automatiskt via godkänd leverantör av folkbokföringsregistret.

När du lämnar dina personuppgifter till TEAM Löplabbet ger du medgivande till oss att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan ändamål för att erbjuda dig dina medlemsförmåner. Du kan närhelst avregistrera dig från utskick eller återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta medlemsservice.

Du har, en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få ut samtlig information som finns lagrad om dig, begäran skall vara skriftlig och skickas till TEAM Löplabbet medlemsservice.

Överföring av personuppgifter till tredje part
TEAM Löplabbet kommer inte överföra dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte utöver det som står under punkt ”Behandling av personuppgifter och köpinformation”. Du kan när som helst avregistrera dig från denna överföring genom att kontakta medlemsservice.

Samtycke till behandling av personuppgifter
I och med att du anslutit dig till TEAM Löplabbet har du samtyckt till de villkor vi har för TEAM Löplabbet och för hur vi får behandla dina uppgifter enligt beskrivning i föregående stycken. Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap och därmed återkalla ditt samtycke.

Kontakt
Har du frågor om TEAM Löplabbet, kontakta gärna din butik eller medlemsservice, teamloplabbet@loplabbet.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, www.datainspektionen.se som är tillsynsmyndighet för denna hantering.