Löplabbet - ingen springer som Du.

Tåproblem i löparskor

Tåproblem

Genom att snöra löparskorna på detta sätt får du tåboxen att lyfta sig något, och minskar då trycket över tår och framfot.

1. Snöra som på bilden. Det snöre som börjar längst ner ska vara ca dubbelt så lång som det andra. Den korta delen är ”klar”. Den långa delen ska jobba sig uppåt enligt följande mönster:
2. Korsa det längre snöret och trä upp det underifrån på motsatt sida.
3. Trä sedan över till samma höjd, ovanifrån och ner.
4. Gör samma sak som i punkt 2-3, tills du når upp till slutet. Avsluta med rosett.