Löplabbet - ingen springer som Du.

Frågor om Team Löplabbet

Har du frågor om TEAM Löplabbet, kontakta gärna din butik eller medlemsservice, teamloplabbet@loplabbet.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, www.datainspektionen.se som är tillsynsmyndighet för denna hantering.